Temetési segély

Az önsegélyező tag házastársa, élettársa vagy egyenes ági rokona halála esetén – az adott élethelyzetből adódó rászorultságot figyelembe véve –  temetési segélyt igényelhet.

Jogosultság

Feltétele:

  • érvényes önsegélyező tagi jogviszony;
  • a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a házastársi, illetve egyenes ági rokoni kapcsolat igazolására szóló nyilatkozat.

A tag érvényes önsegélyező tagi jogviszony alatt  bekövetkező halála esetén a temetési segély igénylésére  az eltemettető házastárs vagy egyenes ági rokon jogosult.

Támogatás

  • A tag házastársa (élettársa), szülője (örökbefogadó-, és nevelőszülője), nagyszülője és gyermeke (örökbefogadott és nevelt gyermeke) és unokája halála esetén – az adott élethelyzetből adódó rászorultságot figyelembe véve – temetési segély illeti meg.
  • Az eltemettető jogán (önsegélyező tag halála esetén) igényelt temetési segély kifizetéséhez a fentieken túl szükséges az eltemettető nevére kiállított temetési költséget igazoló számla másolata.

A temetési segély igényléséhez itt találja a szükséges dokumentumot.